Dessa bilder är tagna av min farfar. Osäker på varifrån bilderna är tagna och tidpunkt. Men troligtvis är de flesta tagna i Kalmar och dess närhet.

I Svensk järnvägsmatrikel från 1930 står följande om min farfar
Johansson Manne Valfrid född 12/5 1890 i Ystad
Vid YEJ verkstadselev under åren 1908-1909, maskinarbetare och reparatör
från 1911, extra lokeldare från 1913, maskiningenjörselev 1913- 1914.
Vid Helsingborgs mekaniska verkstad som lokkonstruktör 1914 - 1917.
Vid södra Sveriges Ångpanneförening maskin- och ångpanneinspektör 1917
-1921.
Anställdes vid KJ som Maskiningenjör 1921.Där han jobbade fram till 1936 då han anställdes på Statliga Järnvägsbolagen, Helsingborgs. 1941 flyttade han till Bollnäs och därefter 1949 till huvudverkstaden i Malmö